ANNULEREN

Een huurovereenkomst is bindend na (mondelinge) reservering. Bij annuleren tot een dag voor aankomst of afbreken van de geboekte vakantie dient de volle huurprijs te worden voldaan. U kunt zich op een eenvoudige en voordelige manier indekken tegen bepaalde onvoorziene omstandigheden door deel te nemen aan ons annuleringsfonds.

Hoe neemt u deel in het annuleringsfonds?

Het deel nemen in het annuleringsfonds is zeer eenvoudig. Wanneer u reserveert neemt u automatisch deel in het annuleringsfonds. De kosten van het annuleringsfonds worden op de rekening vermeld. Wilt u niet deelnemen aan het annuleringsfonds dan moet u dit bij reservering aangeven.

Wat zijn de kosten van het annuleringsfonds?

De kosten van het annuleringsfonds zijn 3% van de totale huur. Er worden geen administratiekosten berekend.
Deelname in het annuleringsfonds is aanmerkelijk goedkoper dan de annuleringsverzekeringen die door
verzekeringsmaatschappijen worden aangeboden.

Voorwaarden voor restitutie.

• Ernstige ziekte, ernstig ongeval, of overlijden van een van de verzekerden of van niet meereizende familieleden in de 1e of 2e graad. (alleen met dokters verklaring)
• Een belangrijke schade aan woonhuis of eigen zaak waardoor aanwezigheid ter plaatse dringend gewenst is. (alleen met politie verklaring)
• Onvrijwillige werkloosheid van vast dienstverband als gevolg van gehele of gedeeltelijke sluiting van het bedrijf evenals na ontslag als gevolg van interne reorganisatie. (Alleen met kopie kennisgeving ontslag).
• Bent u genoodzaakt uw verblijf af te breken door een van de boven genoemde gebeurtenissen, dan wordt een pro-rata vergoeding uitgekeerd, tot maximaal 3 dagen voor vertrek.

Voor restitutie van de huurprijs dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Bij een claim op ons annuleringsfonds dient u ons direct telefonisch en gelijk daarna schriftelijk in kennis te stellen.
Bij de schriftelijke kennisgeving dienen de gevraagde bewijsstukken mee te worden gestuurd.